top of page

KÖPVILLKOR

Köpvillkor för Formstad Auktioner AB

 

Som budgivare åtar du dig att följa följande villkor samt hålla dig uppdaterad om kommande ändringar.

ALLA VAROR SÄLJS I BEFINTLIGT SKICK
Det är viktigt att du undersöker varan noggrant innan du ger ditt bud. Vi håller en öppen och publik visning inför varje auktion. Har du
inte möjlighet att närvara under de reguljära öppettiderna är du välkommen att kontakta oss för särskild visning.

FULL UNDERSÖKNINGSPLIKT LIGGER HOS KÖPAREN
Formstad Auktioners värderingspersonal har gjort sitt yttersta för att granska skicket på samtliga utrop. Eventuella anmärkningar har
lagts till i objekttexten eller skildrats på bild. Det är dock av största vikt att du själv besiktar föremålet innan du bjuder då dolda fel eller
ouppmärksammade anmärkningar som inte reflekteras i objektbeskrivning eller bild inte ligger som grund för eventuell reklamation.
Om du känner dig osäker eller har frågor är du välkommen att ringa oss så ska vi försöka hjälpa till att säkra en konditionsrapport.
Vissa felaktigheter eller tillkortakommanden kan ske i objekttexterna och det är vad som visas på bilden som är föremål för försäljning.

ALLA BUD ÄR BINDANDE
Vid inlämnat bud förbinder du dig att fullfölja köpet och vid obetald faktura skickas en (1) påminnelse, därefter går ärendet vidare till
inkassobolag. Det är köparens ansvar att kontrollera om bud lett till köp.

KÖPARPROVISION TILLKOMMER VID KÖP
Köparprovision 22.5% (18% + moms) tillkommer på det klubbade beloppet samt slagavgift á 80 kronor (64 kronor + moms).

BETALNING OCH HÄMTNING
Hämtning och betalning sker inom tre (3) dagar efter auktionsdagen. Om du önskar få dina inköp skickade använder vi oss av DHL,
UPS, Schenker, Bussgods och Postnord. Vi förbehåller oss rätten att inte skicka ömtåliga och skrymmande varor. Se vår webbplats eller kontakta oss för prislistor. Om du inte har möjlighet att hämta upp dina inrop i tid ber vi dig kontakta oss omgående efter det att auktionen är slut.
Vi accepterar alla betalkort och utländska kreditkort utom American Express. Betalning kan även ske via bankgiro 639-7764 eller vårt
konto hos Swedbank 8327-9, 944 314 806-0.

KORTAVGIFTER
Avgift vid betalning med kreditkort eller utländska kort 1,8%.
Från och med 1 augusti 2010 gäller en ny lag som inte tillåter att man tar ut avgifter vid kortköp. Formstad Auktioner AB är
undantagna från denna lag då vi faller under Kommissionslagen (2009:865).

FÖRVARINGSAVGIFTER
Förvaringsavgifter tillkommer vid försenad avhämtning om inget annat är överenskommet. Hyran är 250 kronor (200 kronor + moms)
per påbörjad kvadratmeter och vecka.

FÖLJERÄTT/KONSTNÄRSAVGIFT (DDS)
Enligt lagen om upphovsrätt (Sverige: 1960:729, Finland: 1961:404) samt EG-direktiv (2001/84/EG) tillkommer en avgift för följerätt
vid vidareförsäljning av konstverk och brukskonstverk. Formstad Auktioner AB förbehåller sig rätten att debitera en eventuell
konstnärsavgift av köparen i sådant fall där Formstad Auktioner är skyldig att erlägga sådan lagenlig konstnärsavgift till tredje part.
Avgiften beräknas på klubbat pris och är som högst 5 % av försäljningsvärdet.
För mer information kring denna lag se http://www.bus.se.

FRISKRIVNING
Formstad Auktioner AB friskriver sig från all den skada som kan drabba uppdragsgivaren om Formstad Auktioner försummar att utföra
inropsuppdraget.

Dessa villkor gäller fr.o.m. 1 juli 2017

bottom of page